Skip to main content

Anmälan till höstens arbetsterapeututbildning är öppen!

Den 15 mars öppnade anmälan till höstterminens utbildningar. Oavsett om det handlar om grundutbildning eller utbildning på avancerad nivå, program eller fristående kurser, så har sektionen för arbetsterapi mycket erbjuda dig som vill studera för att skapa dig en framtida karriär där du bidrar till att förbättra människors hälsa!

Läs mer om utbildning vid sektionen för arbetsterapi.

Studenter berättar

Se filmen studenter vid arbetsterapeutprogrammet berättar om varför de har valt att just den utbildningen och vad de tycker är så bra med programmet och karriären det leder till.

Arbetsterapeuter stödjer personer med funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning att leva det liv de önskar. Genom att fokusera på meningsfulla aktiviteter som mål, eller som medel främjas individens olika förmågor. Arbetsterapeuter förändrar ibland aktiviteten, introducerar alternativa strategier eller anpassar personens omgivande miljö.