NyheterForskning

Anhöriga till personer med psykisk sjukdom riskerar egen sjukdom

Publicerat 2016-09-12 13:09. Uppdaterat 2016-10-03 10:16

Närstående till personer med psykisk sjukdom riskerar att själva drabbas av sjukdom. Det visar en ny studie som främst berör föräldrars upplevelser av vårdansvar för deras vuxna barn med schizofreni.

Reformer i Sverige som rör vård av personer med psykisk sjukdom personer har resulterat i att anhöriga till de sjuka får ta ett stort ansvar för vården av dessa personer. I den nu aktuell studien framkommer att det kan leda till att de anhöriga blir långvarigt sjukskrivna och förtidspensionerade – vårdansvaret blir för jobbigt på flera sätt.

Studien är gjord av forskare verksamma vid Karolinska Institutets sektion för omvårdnad respektive vid Uppsala universitet. 

Publikationen

Parents' Experiences of Caring Responsibility for Their Adult Child with Schizophrenia.
Blomgren Mannerheim A, Hellström Muhli U, Siouta E
Schizophr Res Treatment 2016 ;2016():1958198

Länkar

OmvårdnadPsykiatriPsykisk ohälsa