Anders Kottorp ny dekan vid Malmö högskola

Publicerat 2017-02-02 15:36. Uppdaterat 2017-08-08 14:14This page in English
kottorp_a.jpg

Anders Kottorp, universitetslektor och forskare inom arbetsterapi vid NVS, är från om med hösten 2017 dekan och professor vid Malmö högskola, fakulteten för hälsa och samhälle.
– Det akademiska, strategiska ledarskapet ger mig energi, speciellt i ett svenskt sammanhang, säger Kottorp.

I dagsläget är han verksam vid NVS samt vid University of Illinois i Chicago sedan januari 2015. Från ett KI-perspektiv kommer den inte så mycket att ändras för Anders Kottorp, hans medarbetare och studenter i och med den nya tjänsten.

– Jag kommer fortsätta att handleda doktorander vid NVS och efter årets slut hoppas jag på att kunna stanna kvar som anknuten forskare vid NVS och KI.

Länkar

ArbetsterapiProfessor