Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom som främst drabbar äldre människor. Den bryter gradvis ner hjärnvävnaden och påverkar såväl minnet som andra delar av intellektet

EU-kommissionen lanserade i juli 2009 flera förslag till åtgärder för att med gemensamma europeiska krafter förebygga, diagnostisera och behandla Alzheimers sjukdom. Forskningen vid Karolinska Institutet ligger i framkant både när det gäller diagnostik och hur sjukdomen kan förebyggas. Här bedrivs också intensiv forskning för att hitta botande läkemedel.

Länk till Alzheimer Neurobiologi Center

Länk till KI-ADRC