Skip to main content

Åldrande och Hälsa - rapport 2011

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och samhälle (NVS) har som målsättning att bli en av världens ledande institutioner inom det tvärvetenskapliga forskningsområdet Åldrande & Hälsa.

Åldrandet och den åldrande människans hälsa är ett prioriterat forskningsområde på NVS och forskning och undervisning på detta tema bedrivs på i stort sett alla NVS sektioner. NVS forskning på temat Åldrande & Hälsa är translationell och sträcker sig från gen och molekyl till medicinsk behandling, prevention, rehabilitering och omvårdnad. Temat är också knutet till de tre Strategiska Forskningsområdena (SFO-V) som NVS är engagerat i; detta gäller satsningarna på vårdforskning (koordineras av NVS), neurovetenskap och epidemiologi. En annan gemensam plattform inom Åldrande & Hälsa området är det nationella nätverket Swedish Brain Power (koordineras av NVS). Institutionen bedriver också omfattande undervisning på temat Åldrande & Hälsa både på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Kartläggningen av den samlade kompetensen:

  • tydliggör den röda tråden i NVS verksamhet
  • underlättar planering av nuvarande och nya kurser
  • utgör underlag för planering av uppdragsutbildningar
  • tydlinggör möjliga forskningssamarbeten
  • ger samarbetspartners för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Läs hela rapporten: NVS samlade kompetens inom Åldrande och Hälsa