Aktuellt Forskarskolan i vårdvetenskap

Datum Tid Plats Aktivitet
2018-01-22 13:00 Zanderska huset, Campus Flemingsberg Styrgruppsmöte 
2018-01-29 15:00 Zanderska huset, Campus Flemingsberg Mingel och presentation av doktorandprojekt inför höst 2018
2018-02-14 13:00 AVC-lokalen, Gustavsbergs vårdcentral Halvtidskontroll Elin Lindsäter
2018-02-19     Sista ansökningsdag doktorandrekrytering 
2018-03-08 09:00 Widerströmska huset, Campus Solna Styrgruppsmöte
2018-04-20     Doktorandrekrytering klar
2018-04-23 13:00   Halvtidskontroll Claire Micaux Obol
2018-04-27 09:00 Zanderska huset, Campus Flemingsberg Styrgruppsmöte
2018-06-18 13:00 Campus Solna Styrgruppsmöte
2018-09-03/04 09:00   Internat och kursstart doktorander HK18
2018-09-04/05 12:00   Doktorand- och handledardagar 2018

 

Länkar

DoktorandForskarskolaVårdvetenskap