Aktuellt Forskarskolan i vårdvetenskap

This page in English
Datum Tid Plats Aktivitet
14 feb 13:00 AVC-lokalen, Gustavsbergs vårdcentral Halvtidskontroll Elin Lindsäter
19 feb     Sista ansökningsdag doktorandrekrytering 
23 april 13:00 Sal 404, Campus Flemingsberg Halvtidskontroll Claire Micaux Obol
2 maj     Val av doktorander till Forskarskolan start höst 2018 klar
4 maj 09:00 Sal Hillarp, Retzius väg 8 Disputation Maria Reinius
25 maj 10:00 Rum Parker, Widerströmska huset, Campus Solna Halvtidskontroll Oscar Pico
4 juni  13:00 Rum Sterky, Widerströmska huset, Campus Solna Halvtidskontroll Ulrika Rehnström Loi
6-8 juni     Sommarforskarskola Baltic Sea Network på Åbo Universitet
18 juni 13:00 Gammelgården, Campus Solna Styrgruppsmöte
3-4 sep 09:00   Internat och kursstart doktorander HK18
4-5 sep 12:00   Doktorand- och handledardagar 2018

 

Länkar

AktivitetDoktorandForskarskolaVårdvetenskap