Aktuellt Forskarskolan i vårdvetenskap

This page in English
Datum Tid Plats Aktivitet
31 aug     Sista dag abstraktinlämning Advances in Health Care Sciences Conference 2018
3-4 sep 09:00 Hotel J Internat och kursstart doktorander HK18
4-5 sep 12:00 Hotel J Doktorand- och handledardagar 2018
5 sep 13-15 Hotel J Styrgruppsmöte
10 okt     Disputation Lisa Sandberg
22 okt 13-15 Flemingsberg Styrgruppsmöte, D3, Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23
19-20 nov   Lübeck Advances in Health Care Sciences Conference 2018 Lübeck
12 dec 9-11 Solna Styrgruppsmöte, LIME rum Deliver, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a
       
       

 

Länkar

AktivitetDoktorandForskarskolaVårdvetenskap