NyheterForskning

14 920 000 kronor till forskning inom åldrande och hälsa

Publicerat 2017-10-01 13:56. Uppdaterat 2017-10-01 16:42

Tre forskare vid Karolinska Institutet (KI) får medel från Forte i en utlysning om forskning om åldrande och hälsa. Alla tre är verksamma vid KI:s institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). 

Totalt inkom 113 ansökning i utlysningen, varav Forte beviljade sex stycken. Det handlar det om 30 miljoner kronor mellan åren 2017-2019, varav ungefär hälften går till projekt vid KI och NVS.

Forskarna vid NVS som beviljades anslag

Sara Garcia-Ptacek

Projekt: Rehabilitering efter stroke hos äldre och personer med demens

Projektbidrag: 5 225 000 kronor

Amaia Calderón Larrañaga

Projekt: Passar vårt hälsovårdssystem verkligen äldre personer? Effekter av flerdimensionella hälsoförändringar på användning av medicinska och sociala tjänster 

Projektbidrag: 4 890 000 kronor

Debora Rizzuto 

Projekt: Kan en hälsosam livsstil komprimera perioden med funktionshinder för äldre människor?

Projektbidrag: 4 805 000 kronor

Länkar

AnslagHälso- och sjukvårdÅldrande