The international classroom: language/culture/didactics/content

The international classroom: language/culture/didactics/content

De gemeente Brussel is naar het inwoneraantal de op vier na grootste gemeente in België. Het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vaak ook gewoon Brussel genoemd, omvat in totaal 19 gemeenten met ongeveer 1,2 miljoen inwoners. Het stedelijk gebied, inclusief de voorsteden, telt ruim 1,8 miljoen inwoners en is daarmee de grootste stad van het land. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_(stad))