Skip to main content
Publication date
2019 07
Authors
Haffner, D Emma, F Eastwood, DM Duplan, MB Bacchetta, J Schnabel, D Wicart, P Bockenhauer, D Santos, F Levtchenko, E Harvengt, P Kirchhoff, M Di Rocco, F Chaussain, C Brandi, ML Savendahl, L Briot, K Kamenicky, P Rejnmark, L Linglart, A
Author KI Usernames
Savendahl, L|larsav
Pubmed ID
31068690
Journal
Nature reviews. Nephrology
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Algoritmer Arnold-Chiaris missbildning Ben och benvävnad Biomarkörer Delfimetoden D-vitamin Familjär hypofosfatemisk rakit Fosfater Fysioterapi Hörselnedsättning Immunfaktorer Kraniosynostoser Livsstil Medel för bevarande av bentäthet Monoklonala antikroppar Mutation Människa Ortopediska ingrepp Röntgenundersökning Tandvård Tillväxthormon Vårdkontinuitet
Mesh EN
Algorithms Antibodies, Monoclonal Arnold-Chiari Malformation Biomarkers Bone and Bones Bone Density Conservation Agents Continuity of Patient Care Craniosynostoses Delphi Technique Dental Care Familial Hypophosphatemic Rickets Growth Hormone Hearing Loss Immunologic Factors Life Style Mutation Orthopedic Procedures PHEX Phosphate Regulating Neutral Endopeptidase Phosphates Physical Therapy Modalities Radiography Vitamin D
First date
2019-07-14T04:22:50.429Z