Skip to main content
Publication date
2019 07
Authors
Senore, C Basu, P Anttila, A Ponti, A Tomatis, M Vale, DB Ronco, G Soerjomataram, I Primic-Zakelj, M Riggi, E Dillner, J Elfstrom, MK Lonnberg, S Sankaranarayanan, R Segnan, N
Author KI Usernames
Dillner, J|joadil
Pubmed ID
30530530
Journal
Gut
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Adenom Användning av faciliteter och tjänster Europeiska unionen Kvalitetsförbättring Kvinnlig Manlig Medelålders personer Människa Patientacceptans av hälso- och sjukvård Prediktivt värde av tester Tidig cancerupptäckt Tjock- och ändtarmstumörer Tvärsnittsstudier Äldre
Mesh EN
Adenoma Colorectal Neoplasms Cross-Sectional Studies Early Detection of Cancer European Union Facilities and Services Utilization Patient Acceptance of Health Care Predictive Value of Tests Quality Improvement
First date
2019-07-07T07:32:02.793Z