Skip to main content
Publication date
2019 05 07
Authors
Razaz, N Cnattingius, S Joseph, KS
Author KI Usernames
Cnattingius, S|svecna Razaz, N|nedraz
Pubmed ID
31064770
Journal
BMJ (Clinical research ed.)
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Apgarpoäng Graviditet Hälsoundersökningar Kroppsmasseindex Kvinnlig Manlig Moderns ålder Människa Mödrar Normal födsel Nyfödda Oddskvot Prospektiva studier Riskfaktorer Sjukdomar hos nyfödda Sjukdomsgradsmått Spädbarn Spädbarnsdödlighet Sverige Tidsfaktorer Unga vuxna Utbildningsnivå Vuxna
Mesh EN
Apgar Score Body Mass Index Educational Status Health Surveys Infant Mortality Infant, Newborn, Diseases Maternal Age Mothers Odds Ratio Prospective Studies Risk Factors Severity of Illness Index Sweden Term Birth Time Factors
First date
2019-05-26T02:38:36.491Z