Skip to main content
Publication date
2019 05 08
Authors
Prakash, V Carson, BB Feenstra, JM Dass, RA Sekyrova, P Hoshino, A Petersen, J Guo, Y Parks, MM Kurylo, CM Batchelder, JE Haller, K Hashimoto, A Rundqivst, H Condeelis, JS Allis, CD Drygin, D Nieto, MA Andang, M Percipalle, P Bergh, J Adameyko, I Farrants, AKO Hartman, J Lyden, D Pietras, K Blanchard, SC Vincent, CT
Author KI Usernames
Bergh, J|jonber Hartman, J|johhar
Pubmed ID
31068593
Journal
Nature communications
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Brösttumörer Celldifferentiering Cellnukleol Cellrörelse Djur Epitelial mesenkymövergång G1-fas checkpoint Genuttrycksmönster Kromosomala proteiner av icke-histontyp Kvinnlig Kycklingembryo Människa Möss Möss, genetiskt förändrade Möss, inavlade C57BL Reglering av genuttryck, tumörer Reglering av genuttryck, utveckling Ribosom-DNA Ribosomer RNA, ribosomalt Sjukdomsmodeller, djur Tumörcellinje
Mesh EN
Breast Neoplasms Cell Differentiation Cell Line, Tumor Cell Movement Cell Nucleolus Chromosomal Proteins, Non-Histone Disease Models, Animal DNA, Ribosomal Epithelial-Mesenchymal Transition G1 Phase Cell Cycle Checkpoints Gene Expression Profiling Gene Expression Regulation, Developmental Gene Expression Regulation, Neoplastic Mice, Inbred C57BL Mice, Transgenic Ribosomes RNA, Ribosomal
First date
2019-06-02T03:42:03.769Z