Skip to main content
Publication date
2018 03 26
Authors
Sodersten, E Toskas, K Rraklli, V Tiklova, K Bjorklund, AK Ringner, M Perlmann, T Holmberg, J
Author KI Usernames
Holmberg, J|johhol Perlmann, T|thperl
Pubmed ID
29581424
Journal
Nature communications
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Djur Dopaminerga neuroner Genavstängning Genome-Wide Association Study Genuppsättning Genuttryck Histonkod Kromatin Kromatinimmunprecipitation Kvinnlig Manlig Möss Möss, genetiskt förändrade Nervceller Nervstamceller Reglering av genuttryck Serotonerga neuroner Stress, fysiologisk
Mesh EN
Chromatin Chromatin Immunoprecipitation Dopaminergic Neurons Gene Expression Gene Expression Regulation Gene Silencing Genome Genome-Wide Association Study Histone Code Mice, Transgenic Neural Stem Cells Neurons Serotonergic Neurons Stress, Physiological
First date
2018-04-09T01:35:11.24Z