Skip to main content
Publication date
2018 11
Authors
Zhu, DS Chung, HF Pandeya, N Dobson, AJ Cade, JE Greenwood, DC Crawford, SL Avis, NE Gold, EB Mitchell, ES Woods, NF Anderson, D Brown, DE Sievert, LL Brunner, EJ Kuh, D Hardy, R Hayashi, K Lee, JS Mizunuma, H Giles, GG Bruinsma, F Tillin, T Simonsen, MK Adami, HO Weiderpass, E Canonico, M Ancelin, ML Demakakos, P Mishra, GD
Author KI Usernames
Adami, HO|hanada Weiderpass, E|eliwei
Pubmed ID
30481189
Journal
PLoS medicine
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Australien Europa Förenta Staterna För tidig menopaus Kvinnlig Medelålders personer Människa Observationsstudier som ämne Riskbedömning Riskfaktorer Rökavvänjning Rökning Tidsfaktorer Vuxna Ålder vid sjukdomsdebut Äggstockssjukdomar Äldre
Mesh EN
Age of Onset Australia Europe Menopause, Premature Observational Studies as Topic Ovarian Diseases Risk Assessment Risk Factors Smoking Smoking Cessation Time Factors United States
First date
2018-12-23T18:52:25.539Z