Skip to main content
Publication date
2018 04 01
Authors
Prados-Torres, A Poblador-Plou, B Gimeno-Miguel, A Calderon-Larranaga, A Poncel-Falco, A Gimeno-Feliu, LA Gonzalez-Rubio, F Laguna-Berna, C Marta-Moreno, J Clerencia-Sierra, M Aza-Pascual-Salcedo, M Bandres-Liso, AC Coscollar-Santaliestra, C Pico-Soler, V Abad-Diez, JM
Author KI Usernames
Calderon-Larranaga, A|amacal Calderón-Larrañaga, A|amacal
Pubmed ID
29346556
Journal
International journal of epidemiology
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Barn Förskolebarn Kohortstudier Kronisk sjukdom Kvinnlig Könsfördelning Manlig Medelålders personer Multisjuklighet Människa Nyfödda Prevalens Spanien Spädbarn Unga vuxna Ungdomar Vuxna Åldersfördelning Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Age Distribution Chronic Disease Cohort Studies Multimorbidity Prevalence Sex Distribution Spain
First date
2018-05-07T01:54:19.272Z