Skip to main content
Publication date
2018 01
Authors
Coleman, HG Xie, SH Lagergren, J
Author KI Usernames
Lagergren, J|jeslag Xie, SH|shaoxi
Pubmed ID
28780073
Journal
Gastroenterology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Adenokarcinom Alkoholkonsumtion Antiinflammatoriska medel, icke-steroida Barretts esofagus Cancerframkallande ämnen Esofagektomi Fetma Gastroesofageal reflux Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare Incidens Kost Könsfaktorer Manlig Matstrupstumörer Människa Neoadjuvant behandling Prognos Protonpumphämmare Riskfaktorer Stillasittande livsstil Tarmflora Tobaksrökning Understödjande kemoradioterapi
Mesh EN
Adenocarcinoma Alcohol Drinking Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal Barrett Esophagus Carcinogens Chemoradiotherapy, Adjuvant Diet Esophageal Neoplasms Esophagectomy Gastroesophageal Reflux Gastrointestinal Microbiome Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors Incidence Neoadjuvant Therapy Obesity Prognosis Proton Pump Inhibitors Risk Factors Sedentary Behavior Sex Factors Tobacco Smoking
First date
2018-02-12T10:37:38.487Z