Skip to main content
Publication date
2018 06
Authors
Grams, ME Sang, YY Ballew, SH Carrero, JJ Djurdjev, O Heerspink, HJL Ho, K Ito, S Marks, A Naimark, D Nash, DM Navaneethan, SD Sarnak, M Stengel, B Visseren, FLJ Wang, AYM Kottgen, A Levey, AS Woodward, M Eckardt, KU Hemmelgarn, B Coresh, J
Author KI Usernames
Carrero, JJ|jucarr
Pubmed ID
29605094
Journal
Kidney international
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Beslutsstödstekniker Glomerulär filtrationshastighet Hjärt-kärlsjukdomar Kronisk njurfunktionsförsämring Kvinnlig Manlig Markov-kedja Medelålders personer Monte Carlo-metod Människa Nedsatt njurfunktion Njure Njurersättningsterapi Prognos Riskbedömning Riskfaktorer Sjukdomsförlopp Sjukdomsgradsmått Tidsfaktorer Vuxna Äldre
Mesh EN
Cardiovascular Diseases Decision Support Techniques Disease Progression Glomerular Filtration Rate Kidney Markov Chains Monte Carlo Method Prognosis Renal Insufficiency Renal Insufficiency, Chronic Renal Replacement Therapy Risk Assessment Risk Factors Severity of Illness Index Time Factors
First date
2018-06-04T01:14:01.579Z