Skip to main content
Publication date
2018 05
Authors
Hjalmarsson, C Radegran, G Kylhammar, D Rundqvist, B Multing, J Nisell, MD Kjellstrom, B
Group authors
SveFPH SPAHR
Author KI Usernames
Kjellstrom, B|barkje Kjellström, B|barkje Nisell, MD|magnis
Pubmed ID
29622568
Journal
The European respiratory journal
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Komorbiditet Kvinnlig Könsfördelning Lunghypertoni Manlig Medelålders personer Myokardischemi Människa Nedsatt njurfunktion Register Riskbedömning Riskfaktorer Sverige Unga vuxna Ungdomar Vuxna Åldersfördelning Äldre Äldre, 80 och över Överlevnadsanalys Överlevnadsfrekvens
Mesh EN
Age Distribution Comorbidity Hypertension, Pulmonary Myocardial Ischemia Registries Renal Insufficiency Risk Assessment Risk Factors Sex Distribution Survival Analysis Survival Rate Sweden
First date
2018-07-09T03:20:02.142Z