Skip to main content
Publication date
2018 Mar
Authors
Porporato, PE Filigheddu, N Bravo-San Pedro, JM Kroemer, G Galluzzi, L
Pubmed ID
29219147
Journal
Cell research
Doctype
Review
KI Connection
Hög
Mesh SV
Cellgifter Celltransformation, neoplastisk Djur Glykolys Kalcium Mitokondrier Människa Oxidation-reduktion Riktad molekylär behandling Tumörer Tumörutveckling
Mesh EN
Antineoplastic Agents Calcium Carcinogenesis Cell Transformation, Neoplastic Glycolysis Mitochondria Molecular Targeted Therapy Neoplasms Oxidation-Reduction
First date
2018-03-19T03:15:35.946Z