Skip to main content
Publication date
2017 04 18
Authors
Sujan, AC Rickert, ME Oberg, S Quinn, PD Hernandez-Diaz, S Almqvist, C Lichtenstein, P Larsson, H D'Onofrio, BM
Author KI Usernames
Almqvist, C|catalm D'Onofrio, BM|bridon Larsson, H|henlar Lichtenstein, P|paulic Oberg, S|sarobe Öberg, AS|sarobe
Pubmed ID
28418479
Journal
JAMA
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
ADHD Antidepressiva medel Autismspektrumstörning Faderns exponering För tidig födelse Graviditet Graviditet, första trimestern Kvinnlig Logistiska modeller Manlig Moderns exponering Människa Nyfödda Oddskvot Prenatal exponering, sena effekter Retrospektiva studier Serotoninupptagshämmare Spädbarn, små för tiden Sverige Syskon Tidsfaktorer Unga vuxna Ungdomar Vuxna
Mesh EN
Antidepressive Agents Attention Deficit Disorder with Hyperactivity Autism Spectrum Disorder Infant, Small for Gestational Age Logistic Models Maternal Exposure Odds Ratio Paternal Exposure Pregnancy Trimester, First Premature Birth Prenatal Exposure Delayed Effects Retrospective Studies Serotonin Uptake Inhibitors Siblings Sweden Time Factors
First date
2017-04-30T10:32:05.408Z