Skip to main content
Publication date
2018 11 19
Authors
Lund, H Pieber, M Parsa, R Han, JM Grommisch, D Ewing, E Kular, L Needhamsen, M Espinosa, A Nilsson, E Overby, AK Butovsky, O Jagodic, M Zhang, XM Harris, RA
Author KI Usernames
Ewing, E|ewoewi Grommisch, D|davgro Han, J|jinhan Han, JM|jinhan Harris, RA|robhar Jagodic, M|majjag Kular, L|larkul Lund, H|harlun Needhamsen, M|marnee Parsa, R|rohpar Pieber, M|melpie
Pubmed ID
30451869
Journal
Nature communications
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Adoptiv överföring Bakterieproteiner Benmärgsceller Cellhärkomst Cellproliferation Differentieringsantigener Djur DNA-metylering Fagocytos Grönfluorescerande proteiner Helkroppsbestrålning Hjärna Interferon typ I Lektiner, C-typ Luminiscerande proteiner Ly-antigener Makrofager Mikroglia Mitogenreceptorer Monocyter Möss Möss, genetiskt förändrade Rapportörgener Reglering av genuttryck Signalomvandling Transplantationschimär
Mesh EN
Adoptive Transfer Antigens, Differentiation Antigens, Ly Bacterial Proteins Bone Marrow Cells Brain Cell Lineage Cell Proliferation CX3C Chemokine Receptor 1 DNA Methylation Gene Expression Regulation Genes, Reporter Green Fluorescent Proteins Interferon Type I Lectins, C-Type Luminescent Proteins Macrophages Mice, Transgenic Microglia Monocytes Phagocytosis Receptors, Mitogen Signal Transduction Transplantation Chimera Whole-Body Irradiation
First date
2018-12-07T17:45:46.876Z