Skip to main content
Publication date
2016 08 02
Authors
Dahlen, T Edgren, G Lambe, M Hoglund, M Bjorkholm, M Sandin, F Sjalander, A Richter, J Olsson-Stromberg, U Ohm, L Back, M Stenke, L
Group authors
Swedish CML Register Grp Swedish CML Grp
Author KI Usernames
Back, M|magbac Bjorkholm, M|mbjork Björkholm, M|mbjork Bäck, M|magbac Dahlen, T|tordah Dahlén, T|tordah Edgren, G|gusedg Lambe, M|matlam Stenke, L|leiste
Pubmed ID
27295519
Journal
Annals of internal medicine
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Cellgifter Hjärtinfarkt Hjärt-kärlsjukdomar Kvinnlig Leukemi, myeloid, kronisk fas Manlig Medelålders personer Människa Protein-tyrosinkinaser Retrospektiva studier Riskfaktorer Venös tromboemboli
Mesh EN
Antineoplastic Agents Cardiovascular Diseases Leukemia, Myeloid, Chronic-Phase Myocardial Infarction Protein-Tyrosine Kinases Retrospective Studies Risk Factors Venous Thromboembolism
First date
2016-08-28T10:13:10.698Z