Skip to main content
Publication date
2018 01
Authors
Fereshtehnejad, SM Garcia-Ptacek, S Religa, D Holmer, J Buhlin, K Eriksdotter, M Sandborgh-Englund, G
Author KI Usernames
Buhlin, K|karbuh Eriksdotter, M|maerjo Fereshtehnejad, SM|smfer Garcia-Ptacek, S|sargar Holmer, J|jacoho Religa, D|dorrel Sandborgh-Englund, G|gsan
Pubmed ID
28692821
Journal
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Demens Kvinnlig Lineära modeller Longitudinella studier Manlig Mental status, skattningsskala Människa Neuropsykologiska tester Register Retrospektiva studier Sverige Tandvård Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Dementia Dental Care Linear Models Longitudinal Studies Mental Status Schedule Neuropsychological Tests Registries Retrospective Studies Sweden
First date
2018-01-14T10:13:01.654Z