Skip to main content
Publication date
2018 08 01
Authors
Baron, U Werner, J Schildknecht, K Schulze, JJ Mulu, A Liebert, UG Sack, U Speckmann, C Gossen, M Wong, RJ Stevenson, DK Babel, N Schurmann, D Baldinger, T Bacchetta, R Grutzkau, A Borte, S Olek, S
Pubmed ID
30068569
Journal
Science translational medicine
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Cellantal DNA-metylering Genetiska loci Genetisk epigenes HIV-infektioner Hälsoundersökning av nyfödda Immunologiska tester Kohortstudier Människa Nyfödda Sulfiter T-lymfocytsubset Torkat blodprov
Mesh EN
Cell Count Cohort Studies DNA Methylation Dried Blood Spot Testing Epigenesis, Genetic Genetic Loci HIV Infections Immunologic Tests Neonatal Screening Sulfites T-Lymphocyte Subsets
First date
2018-08-13T02:20:35.71Z