Skip to main content
Publication date
2018 12
Authors
Ludvigsson, JF Lu, DH Hammarstrom, L Cnattingius, S Fang, F
Author KI Usernames
Cnattingius, S|svecna Fang, F|fanfan Hammarstrom, L|lenham Hammarström, L|lenham Lu, D|donlu Lu, DH|donlu Ludvigsson, JF|joludv
Pubmed ID
30562348
Journal
PLoS medicine
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Barn Barnadödlighet Befolkningsstudier Fosterålder Förskolebarn Kvinnlig Levande födsel Manlig Människa Nyfödda Riskfaktorer Spädbarn Spädbarnsdödlighet Spädbarn, små för tiden Sverige Uppföljningsstudier Vuxna
Mesh EN
Child Mortality Follow-Up Studies Gestational Age Infant Mortality Infant, Small for Gestational Age Live Birth Population Surveillance Risk Factors Sweden
First date
2019-02-18T13:31:40.699Z