Skip to main content
Publication date
2018 05
Authors
Murner-Lavanchy, IM Doyle, LW Schmidt, B Roberts, RS Asztalos, EV Costantini, L Davis, PG Dewey, D D'Ilario, J Grunau, RE Moddemann, D Nelson, H Ohlsson, A Solimano, A Tin, W Anderson, PJ
Group authors
CAP Trial Grp
Pubmed ID
29643070
Journal
Pediatrics
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Andningsstillestånd Barn Barns utveckling Centralstimulerande medel Dubbelblindmetod För tidigt födda Koffein Kvinnlig Manlig Motoriska färdigheter Människa Nyfödda Psykomotorisk funktion Sjukdomar hos för tidigt födda Spatialt processande Spädbarn med mycket låg födelsevikt Synuppfattning Uppföljningsstudier
Mesh EN
Apnea Caffeine Central Nervous System Stimulants Child Development Double-Blind Method Follow-Up Studies Infant, Premature Infant, Premature, Diseases Infant, Very Low Birth Weight Motor Skills Psychomotor Performance Spatial Processing Visual Perception
First date
2018-05-21T01:42:53.23Z