Skip to main content
Publication date
2016 Jan
Authors
Lei, XG Zhu, JH Cheng, WH Bao, YP Ho, YS Reddi, AR Holmgren, A Arner, ESJ
Author KI Usernames
Arnér, ES|eliarn Arner, ESJ|eliarn Holmgren, A|arnhol
Pubmed ID
26681794
Journal
Physiological reviews
Doctype
Review
KI Connection
Medel
Mesh SV
Antioxidanter Djur Enzymer Enzyminduktion Enzymrepression Fenotyp Genetiska sjukdomsanlag Gen-knockdown Hälsotillstånd Människa Möss, genetiskt förändrade Näringsstatus Oxidation-reduktion Oxidativ stress Reaktiva kväveradikaler Reaktiva syreradikaler Riskfaktorer Sjukdomsmodeller, djur
Mesh EN
Antioxidants Disease Models, Animal Enzyme Induction Enzyme Repression Enzymes Gene Knockdown Techniques Genetic Predisposition to Disease Health Status Mice, Transgenic Nutritional Status Oxidation-Reduction Oxidative Stress Phenotype Reactive Nitrogen Species Reactive Oxygen Species Risk Factors
First date
2016-03-06T10:57:10.77Z