Skip to main content
Publication date
2017 03 07
Authors
Green, H Zhang, XQ Tiklova, K Volakakis, N Brodin, L Berg, L Greengard, P Perlmann, T Svenningsson, P
Author KI Usernames
Berg, L|louber Green, H|holgre Perlmann, T|thperl Svenningsson, P|persve Tiklova, K|kattik Zhang, XQ|xzhang Zhang, X|xzhang
Pubmed ID
28137881
Journal
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Annexin A2 Depression Hjärna Kvinnlig Manlig Människa Mördarceller, naturliga Nervvävnadsprotein S 100 Obduktion Parkinsons sjukdom Reglering av genuttryck RNA, budbärar Sjukdomsgradsmått T-lymfocyter, cytotoxiska Vita blodkroppar Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Annexin A2 Autopsy Brain Depressive Disorder, Major Gene Expression Regulation Killer Cells, Natural Leukocytes Parkinson Disease RNA, Messenger S100 Proteins Severity of Illness Index T-Lymphocytes, Cytotoxic
First date
2017-04-16T11:39:19.831Z