Skip to main content
Publication date
2017 08 01
Authors
Silventoinen, K Hjelmborg, J Moller, S Ripatti, S Skythe, A Tikkanen, E Pedersen, NL Magnusson, PKE Christensen, K Kaprio, J
Author KI Usernames
Magnusson, PKE|patmag Pedersen, NL|nanped Silventoinen, K|karsil
Pubmed ID
28338862
Journal
International journal of epidemiology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Barn Enäggstvillingar Familjens hälsa Hjärt-kärlsjukdomar Kvinnlig Manlig Medelålders personer Människa Oddskvot Prospektiva studier Riskfaktorer Skandinavien och de nordiska länderna Tvåäggstvillingar Unga vuxna Ungdomar Vuxna Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Cardiovascular Diseases Family Health Odds Ratio Prospective Studies Risk Factors Scandinavian and Nordic Countries Twins, Dizygotic Twins, Monozygotic
First date
2017-10-08T10:25:08.768Z