Skip to main content
Publication date
2017 08 10
Authors
Karjalainen, R Pemovska, T Popa, M Liu, MX Javarappa, KK Majumder, MM Yadav, B Tamborero, D Tang, J Bychkov, D Kontro, M Parsons, A Suvela, M Safont, MM Porkka, K Aittokallio, T Kallioniemi, O McCormack, E Gjertsen, BT Wennerberg, K Knowles, J Heckman, CA
Author KI Usernames
Kallioniemi, O|ollkal
Pubmed ID
28619982
Journal
Blood
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Benmärgsceller Bicykliska föreningar, heterocykliska Cellgifter Cellinje Djur Januskinas 1 Januskinas 2 Kvinnlig Leukemia, myeloisk, akut Läkemedelssamverkan Människa Möss Proteinkinashämmare Proto-onkogenproteiner c-bcl-2 Pyrazoler Resistens mot antineoplastiska läkemedel Signalomvandling STAT-transkriptionsfaktorer Stromaceller Sulfonamider Tumörceller, odlade
Mesh EN
Antineoplastic Agents Bone Marrow Cells Bridged Bicyclo Compounds, Heterocyclic Cell Line Drug Resistance, Neoplasm Drug Synergism Janus Kinase 1 Janus Kinase 2 Leukemia, Myeloid, Acute Protein Kinase Inhibitors Proto-Oncogene Proteins c-bcl-2 Pyrazoles Signal Transduction STAT Transcription Factors Stromal Cells Sulfonamides Tumor Cells, Cultured
First date
2018-12-04T22:17:26.032Z