Skip to main content
Publication date
2017 05 01
Authors
Erlangsen, A Runeson, B Bolton, JM Wilcox, HC Forman, JL Krogh, J Shear, MK Nordentoft, M Conwell, Y
Author KI Usernames
Runeson, B|borune
Pubmed ID
28329305
Journal
JAMA psychiatry
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Danmark Dödlighet Hälsotillstånd Kvinnlig Makar Manlig Medelålders personer Människa Patientacceptans av hälso- och sjukvård Psykiska störningar Register Självmord Smärtsam förlust Tidsfaktorer Uppföljningsstudier Vuxna Äldre
Mesh EN
Bereavement Denmark Follow-Up Studies Health Status Mental Disorders Mortality Patient Acceptance of Health Care Registries Spouses Suicide Time Factors
First date
2017-05-14T10:46:52.918Z