Skip to main content
Publication date
2018 04
Authors
Song, XX Zhu, S Xie, YC Liu, J Sun, LY Zeng, DX Wang, PC Ma, XC Kroemer, G Bartlett, DL Billiar, TR Lotze, MT Zeh, HJ Kang, R Tang, DL
Pubmed ID
29248440
Journal
Gastroenterology
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Adenokarcinom Aminokinoliner Bensamider Bukspottkörteltumörer Celldöd Cellgifter Djur Dosrelaterad effekt av läkemedel HCT116-celler Kolsyraanhydras IX Kvinnlig Människa Möss, inavlade C57BL Möss, nakna NF-kappa B Reglering av genuttryck, tumörer Signalomvandling Tidsfaktorer Tumörantigener Tumörbörda Tumörmarkörer Tumörmikromiljö Tumörstamceller Vätejonkoncentration Xenograftmodell
Mesh EN
Adenocarcinoma Aminoquinolines Antigens, Neoplasm Antineoplastic Agents Benzamides Biomarkers, Tumor Carbonic Anhydrase IX Cell Death Dose-Response Relationship, Drug Gene Expression Regulation, Neoplastic HCT116 Cells Hydrogen-Ion Concentration Mice, Inbred C57BL Mice, Nude Neoplastic Stem Cells NF-kappa B Pancreatic Neoplasms Signal Transduction Time Factors Tumor Burden Tumor Microenvironment Xenograft Model Antitumor Assays
First date
2018-04-16T00:39:54.034Z