Skip to main content
Publication date
2018 10 01
Authors
McDowell, CP Dishman, RK Vancampfort, D Hallgren, M Stubbs, B MacDonncha, C Herring, MP
Author KI Usernames
Hallgren, M|mhallg
Pubmed ID
29982489
Journal
International journal of epidemiology
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Incidens Irland Kliniska riktlinjer som ämne Kvinnlig Könsfördelning Logistiska modeller Longitudinella studier Manlig Medelålders personer Människa Prevalens Prospektiva studier Psykiatriska skattningsskalor Träning Tvärsnittsstudier Världhälsoorganisationen Åldersfördelning Åldrande Ångeststörningar Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Age Distribution Aging Anxiety Disorders Cross-Sectional Studies Exercise Incidence Ireland Logistic Models Longitudinal Studies Practice Guidelines as Topic Prevalence Prospective Studies Psychiatric Status Rating Scales Sex Distribution World Health Organization
First date
2018-12-07T17:45:46.876Z