Skip to main content
Publication date
2018 01 20
Authors
Connolly, SJ Eikelboom, JW Bosch, J Dagenais, G Dyal, L Lanas, F Metsarinne, K O'Donnell, M Dans, AL Ha, JW Parkhomenko, AN Avezum, AA Lonn, E Liu, LS Torp-Pedersen, C Widimsky, P Maggioni, AP Felix, C Keltai, K Hori, M Yusoff, K Guzik, TJ Bhatt, DL Branch, KRH Bruns, NC Berkowitz, SD Anand, SS Varigos, JD Fox, KAA Yusuf, S
Group authors
COMPASS Investigators
Pubmed ID
29132879
Journal
Lancet (London, England)
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Acetylsalicylsyra Blödning Dosrelaterad effekt av läkemedel Dubbelblindmetod Faktor Xa-hämmare Hjärtinfarkt Hjärt-kärlsjukdomar Kombinationsbehandling Kransartärsjukdom Kvinnlig Läkemedelstillförselschema Manlig Människa Rivaroxaban Sjuklighet Slaganfall Trombocytaggregationshämmare Äldre
Mesh EN
Aspirin Cardiovascular Diseases Coronary Artery Disease Dose-Response Relationship, Drug Double-Blind Method Drug Administration Schedule Drug Therapy, Combination Factor Xa Inhibitors Hemorrhage Morbidity Myocardial Infarction Platelet Aggregation Inhibitors Rivaroxaban Stroke
First date
2018-10-21T23:41:19.571Z