Skip to main content
Publication date
2018 03 08
Authors
Pasternak, B Inghammar, M Svanstrom, H
Author KI Usernames
Pasternak, B|bjopas
Pubmed ID
29519881
Journal
BMJ (Clinical research ed.)
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Amoxicillin Aneurysm, dissekerande Antibakteriella medel Aortabråck Dödsorsaker Fluorokinoloner Kohortstudier Kvinnlig Läkemedelstillförsel genom munnen Manlig Medelålders personer Människa Riskbedömning Riskfaktorer Sjukhusvistelse Statistik som ämne Sverige Tidsfaktorer Äldre
Mesh EN
Administration, Oral Amoxicillin Aneurysm, Dissecting Anti-Bacterial Agents Aortic Aneurysm Cause of Death Cohort Studies Fluoroquinolones Hospitalization Risk Assessment Risk Factors Statistics as Topic Sweden Time Factors
First date
2018-03-26T01:04:24.167Z