Skip to main content
Publication date
2018 12
Authors
Granato, ET Ziegenhain, C Marvig, RL Kummerli, R
Pubmed ID
30065310
Journal
The ISME journal
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Bakterieproteiner Caenorhabditis elegans Djur Mutation Människa Pseudomonas aeruginosa Pseudomonasinfektioner Sideroforer Sjukdomsalstrande förmåga Sjukdomsmodeller, djur Virulensfaktorer Vårdrelaterad infektion Värd-patoginteraktioner
Mesh EN
Bacterial Proteins Caenorhabditis elegans Cross Infection Disease Models, Animal Host-Pathogen Interactions Mutation Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas Infections Siderophores Virulence Virulence Factors
First date
2018-12-16T23:05:52.718Z