Skip to main content
Publication date
2017 Apr 06
Authors
Baejen, C Andreani, J Torkler, P Battaglia, S Schwalb, B Lidschreiber, M Maier, KC Boltendahl, A Rus, P Esslinger, S Soding, J Cramer, P
Author KI Usernames
Cramer, P|patcra Lidschreiber, M|miclid
Pubmed ID
28318822
Journal
Molecular cell
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Bindningsplatser Exoribonukleaser Genetiska modeller Kromosomala proteiner av icke-histontyp mRNA-splitsnings- och polyadenyleringsfaktorer Proteinbindning RNA, budbärar RNA-polymeras II RNA-prekursorer RNA, svamp Svamp-DNA Transkriptionella förlängningsfaktorer Öljäst Öljästproteiner
Mesh EN
Binding Sites Chromosomal Proteins, Non-Histone DNA, Fungal Exoribonucleases Models, Genetic mRNA Cleavage and Polyadenylation Factors Protein Binding RNA 3' End Processing RNA, Fungal RNA, Messenger RNA Polymerase II RNA Precursors Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces cerevisiae Proteins Transcriptional Elongation Factors
First date
2017-04-16T11:26:29.753Z