Skip to main content
Publication date
2017 01
Authors
Carrero, JJ Grams, ME Sang, YY Arnlov, J Gasparini, A Matsushita, K Qureshi, AR Evans, M Barany, P Lindholm, B Ballew, SH Levey, AS Gansevoort, RT Elinder, CG Coresh, J
Author KI Usernames
Arnlov, J|johaar Barany, P|petbar Carrero, JJ|jucarr Elinder, CG|careli Evans, M|marand Lindholm, B|benlin Qureshi, AR|tonqur Ärnlöv, J|johaar
Pubmed ID
27927597
Journal
Kidney international
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Albuminuri Glomerulär filtrationshastighet Kliniska riktlinjer som ämne Kreatinin Kronisk njurfunktionsförsämring Kronisk njursvikt Kvinnlig Manlig Medelålders personer Människa Njurfunktionstester Riskfaktorer Sjukdomsförlopp Sverige Unga vuxna Ungdomar Uppföljningsstudier Vuxna Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Albuminuria Creatinine Disease Progression Follow-Up Studies Glomerular Filtration Rate Kidney Failure, Chronic Kidney Function Tests Practice Guidelines as Topic Renal Insufficiency, Chronic Risk Factors Sweden
First date
2017-01-29T10:29:22.06Z