Skip to main content
Publication date
2017 06 20
Authors
Kuchenbaecker, KB Hopper, JL Barnes, DR Phillips, KA Mooij, TM Roos-Blom, MJ Jervis, S van Leeuwen, FE Milne, RL Andrieu, N Goldgar, DE Terry, MB Rookus, MA Easton, DF Antoniou, AC
Group authors
BRCA1 BRCA2 Cohort Consortium
Pubmed ID
28632866
Journal
JAMA
Doctype
Article
Mesh SV
BRCA1-gener BRCA2-gener Brösttumörer Familj Incidens Kvinnlig Medelålders personer Mutation Människa Prospektiva studier Riskbedömning Sekundära primära tumörer Tidsfaktorer Vuxna Åldersfaktorer Åldersfördelning Äggstockstumörer Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Age Distribution Age Factors Breast Neoplasms Family Genes, BRCA1 Genes, BRCA2 Incidence Mutation Neoplasms, Second Primary Ovarian Neoplasms Prospective Studies Risk Assessment Time Factors
First date
2017-07-02T10:33:18.675Z