Skip to main content
Publication date
2018 12 03
Authors
Gaviraghi, M Vivori, C Sanchez, YP Invernizzi, F Cattaneo, A Santoliquido, BM Frenquelli, M Segalla, S Bachi, A Doglioni, C Pelechano, V Cittaro, D Tonon, G
Author KI Usernames
Pareja Sanchez, Y|yerpar Pelechano, V|vicpel Sanchez, YP|yerpar
Pubmed ID
30373810
Journal
The EMBO journal
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
A549-celler Cellförökning Cellkärneproteiner Cellnukleol Endoribonukleaser Hela-celler MCF-7 celler Människa Nukleinsyredatabaser Proto-onkogenproteiner c-myc ras-proteiner RNA, ribosomalt RNA, smått nukleolärt RNA, tumör Transaktivatorer Transkriptionsfaktorer Tumörer Tumörsuppressorproteiner
Mesh EN
A549 Cells Cell Nucleolus Cell Proliferation Databases, Nucleic Acid Endoribonucleases HeLa Cells MCF-7 Cells Neoplasms Nuclear Proteins Proto-Oncogene Proteins c-myc ras Proteins RNA, Neoplasm RNA, Ribosomal RNA, Small Nucleolar Trans-Activators Transcription Factors Tumor Suppressor Proteins
First date
2018-12-23T18:52:25.539Z