Skip to main content
Publication date
2018 10
Authors
Al-Khaifi, A Rudling, M Angelin, B
Author KI Usernames
Al-Khaifi, A|amalkh Angelin, B|boang Rudling, M|matrud
Pubmed ID
29928896
Journal
Gastroenterology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Dosrelaterad effekt av läkemedel Fibroblasttillväxtfaktorer Friska volontärer Gallsyror och gallsalter Kolestenoner Kolesterol-7-alfa-monooxygenas Kärnreceptorer Lever Läkemedelstillförsel genom munnen Mag-tarmmedel Manlig Människa Nedreglering Oxazoler Signalomvandling Tidsfaktorer
Mesh EN
Administration, Oral Bile Acids and Salts Cholestenones Cholesterol 7-alpha-Hydroxylase Dose-Response Relationship, Drug Down-Regulation Fibroblast Growth Factors Gastrointestinal Agents Healthy Volunteers Liver Oxazoles Receptors, Cytoplasmic and Nuclear Signal Transduction Time Factors
First date
2018-10-21T23:41:19.571Z