Skip to main content
Publication date
2018 Apr
Authors
Delgado, AF Nilsson, M van Westen, D Delgado, AF
Author KI Usernames
Delgado, AF|annafa Falk Delgado, A|annafa
Pubmed ID
29206593
Journal
Radiology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Diffusion magnetisk resonanstomografi Gliom Hjärna Hjärntumörer Människa Resultats reproducerbarhet Sensitivitet och specificitet Tumörgradering
Mesh EN
Brain Brain Neoplasms Diffusion Magnetic Resonance Imaging Glioma Neoplasm Grading Reproducibility of Results Sensitivity and Specificity
First date
2018-04-09T01:35:11.24Z