Skip to main content
Publication date
2018 03 22
Authors
Dias, DO Kim, H Holl, D Solnestam, BW Lundeberg, J Carlen, M Goritz, C Frisen, J
Author KI Usernames
Carlen, M|macarl Carlén, M|macarl Dias, DO|davdia Frisen, J|jonfri Frisén, J|jonfri Goritz, C|chrgoe Göritz, C|chrgoe Holl, D|danhol
Pubmed ID
29502968
Journal
Cell
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Djur Elektriska retningspotentialer Extracellulär matrix Fibros Fotostimulering Funktionell återhämtning Ljus Möss Möss, genetiskt förändrade Nervcellsutskott Pericyter Pyramidbanor Receptor, trombocytrelaterad tillväxtfaktor beta Ryggmärgsskador Sensomotorisk cortex Sjukdomsmodeller, djur Vävnadsnybildning Ärr
Mesh EN
Axons Cicatrix Disease Models, Animal Evoked Potentials Extracellular Matrix Fibrosis Light Mice, Transgenic Pericytes Photic Stimulation Pyramidal Tracts Receptor, Platelet-Derived Growth Factor beta Recovery of Function Regeneration Sensorimotor Cortex Spinal Cord Injuries
First date
2018-04-09T01:35:11.24Z