Skip to main content
Publication date
2018 Jun
Authors
Vangen-Lonne, AM Ueda, P Gulayin, P Wilsgaard, T Mathiesen, EB Danaei, G
Author KI Usernames
Ueda, P|petjak
Pubmed ID
29294206
Journal
European journal of epidemiology
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Livsstil Medelålders personer Människa Primärprevention Prospektiva studier Riskfaktorer Slaganfall Statistiska modeller Äldre
Mesh EN
Life Style Models, Statistical Primary Prevention Prospective Studies Risk Factors Stroke
First date
2018-07-09T03:20:02.142Z