Skip to main content
Publication date
2018 12 21
Authors
Savarese, G Dahlstrom, U Vasko, P Pitt, B Lund, LH
Author KI Usernames
Lund, LH|lalund Savarese, G|giasav
Pubmed ID
30351407
Journal
European heart journal
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
ACE-hämmare Angiotensinreceptorblockerare Hjärtsvikt Kvinnlig Manlig Människa Prospektiva studier Renin-angiotensinsystem Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård) Sjukhusvistelse Slagvolym Sverige Äldre, 80 och över
Mesh EN
Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors Angiotensin Receptor Antagonists Heart Failure Hospitalization Outcome Assessment (Health Care) Prospective Studies Renin-Angiotensin System Stroke Volume Sweden
First date
2019-02-18T13:31:40.699Z