Skip to main content
Publication date
2018 08
Authors
Hirvonen, M Ojala, R Korhonen, P Haataja, P Eriksson, K Gissler, M Luukkaala, T Tammela, O
Author KI Usernames
Gissler, M|mikgis
Pubmed ID
30018154
Journal
Pediatrics
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Finland Fosterålder För tidig födelse För tidigt födda Hörselskador Kvinnlig Manlig Människa Nyfödda Register Riskfaktorer Synstörningar Vuxna
Mesh EN
Finland Gestational Age Hearing Disorders Infant, Premature Premature Birth Registries Risk Factors Vision Disorders
First date
2018-08-13T02:20:35.71Z