Skip to main content
Publication date
2018 06
Authors
Harris, KD Hochgerner, H Skene, NG Magno, L Katona, L Gonzales, CB Somogyi, P Kessaris, N Linnarsson, S Hjerling-Leffler, J
Author KI Usernames
Bengtsson Gonzales, C|carobe1 Gonzales, CB|carobe1 Hjerling-Leffler, J|jenhje Linnarsson, S|stelin
Pubmed ID
29912866
Journal
PLoS biology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Aktionspotentialer Algoritmer CXC-kemokiner Djur GABAerga neuroner Hippocampusregion CA1 Interneuroner Möss Möss, genetiskt förändrade Nervcellsförgreningar Neurologiska modeller Pyramidceller RNA-sekvensanalys Singelcellanalys Synaptisk överföring Transkripton Vasoaktiv intestinal peptid
Mesh EN
Action Potentials Algorithms CA1 Region, Hippocampal Chemokines, CXC Dendrites GABAergic Neurons Interneurons Mice, Transgenic Models, Neurological Pyramidal Cells Receptor-Interacting Protein Serine-Threonine Kinases Sequence Analysis, RNA Single-Cell Analysis Synaptic Transmission Transcriptome Vasoactive Intestinal Peptide
First date
2018-08-13T02:20:35.71Z