Skip to main content
Publication date
2018 Jul 05
Authors
Ludvigsson, JF Neovius, M Soderling, J Gudbjornsdottir, S Svensson, AM Franzen, S Stephansson, O Pasternak, B
Author KI Usernames
Ludvigsson, JF|joludv Neovius, M|marneo Pasternak, B|bjopas Soderling, J|jonaer Stephansson, O|oloste Söderling, J|jonaer
Pubmed ID
29976596
Journal
BMJ (Clinical research ed.)
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Biomarkörer Glykerat hemoglobin A Graviditet Graviditet hos diabetiker Kohortstudier Kvinnlig Medfödda missbildningar Människa Nyfödda Riskfaktorer Spädbarn Sverige Typ 1-diabetes Vuxna
Mesh EN
Biomarkers Cohort Studies Congenital Abnormalities Diabetes Mellitus, Type 1 Glycated Hemoglobin A Pregnancy in Diabetics Risk Factors Sweden
First date
2018-07-31T04:26:05.212Z