Skip to main content
Publication date
2018 04
Authors
Unnersjo-Jess, D Scott, L Sevilla, SZ Patrakka, J Blom, H Brismar, H
Author KI Usernames
Brismar, H|hjabri Patrakka, J|jaapat Scott, L|lensco Sevilla, SZ|sonzam
Pubmed ID
29241621
Journal
Kidney international
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Autoantikroppar Biomarkörer Djur Fluorescensmikroskopi Glomerulonefrit Glomerulär filtrationsbarriär Immunfluorescensteknik, indirekt Intracellulära signalpeptider och -proteiner Kollagen typ IV Konfokal mikroskopi Membranproteiner Möss, genetiskt förändrade Råttor Sjukdomsmodeller, djur Vävnadsexpansion
Mesh EN
Autoantibodies Biomarkers Collagen Type IV Disease Models, Animal Fluorescent Antibody Technique, Indirect Glomerular Filtration Barrier Glomerulonephritis Intracellular Signaling Peptides and Proteins Membrane Proteins Mice, Transgenic Microscopy, Confocal Microscopy, Fluorescence Tissue Expansion
First date
2018-04-09T01:35:11.24Z