Skip to main content
Publication date
2018 02
Authors
Ness-Jensen, E Gottlieb-Vedi, E Wahlin, K Lagergren, J
Author KI Usernames
Gottlieb-Vedi, E|eivgot Lagergren, J|jeslag Ness-Jensen, E|eivnes Wahlin, K|karwah
Pubmed ID
27789657
Journal
Gut
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Adenokarcinom Dödsorsaker Gastroesofageal reflux Huvud- och halstumörer Kvinnlig Könsfaktorer Lungtumörer Manlig Matstrupstumörer Medelålders personer Människa Norge Sjukdomsgradsmått Unga vuxna Vuxna Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Adenocarcinoma Cause of Death Esophageal Neoplasms Gastroesophageal Reflux Head and Neck Neoplasms Lung Neoplasms Norway Severity of Illness Index Sex Factors
First date
2018-01-22T00:59:19.367Z